Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
Kérünk, mielőtt megrendelésedet elküldenéd a Vásárlási Feltételeket szíveskedj átolvasni, mert megrendelésed elküldésével egyidejűleg kijelented, hogy ismered, magadra nézve kötelezőnek tekinted és elfogadod a Vásárlási Feltételeket.

Üzemeltető adatai
Az általad vásárolt termékek eladója a Polonium Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság. Pontos, jogszabályok által meghatározott adatai:

·Székhely: : 2310 Szigetszentmiklós Nagy L. u. 6/B·Adószám: 22382780-2-13·Cégjegyzékszám: 13-06-064351·Számlavezető bank: CIB BANK·Számlaszám: 11101301-22382780-35000008·Kapcsolattartó neve: Szabó László·Nyilvántartásba vette: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság

E-mail: info@polonium.hu
Tel.: 0630/647 7678
A Polonium Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság kijelenti, hogy az elektronikus úton történő értékesítéshez a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

Szerződő felek
A vásárlási szerződés a Polonium Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság , mint eladó (továbbiakban Eladó), és a megrendelő, mint vevő (továbbiakban Megrendelő) között jön létre. Az Eladó az www.polonium.hu internetes webáruházon keresztül leadott rendelésekért felel.

A Megrendelő a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeket a Rendelés Összesítő oldalon a Megrendelés gomb megnyomásával fogadja el, egyben kijelenti, hogy a Feltételekben leírtakat megértette és azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti!

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai
A polonium.hu webáruházban eladásra kínált termékek képezik az Eladó és a Megrendelő közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék termékleírásában találod meg részletesen.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár mely a szállítási költséget nem tartalmazza.

A megrendelt termékek árát a vevő a termék átvételekor a futárnak fizeti (utánvét).

Rendelés menete
– Válaszd ki a mintát!

– Ha ez megjelent nagyban, válaszd ki a pólótípust a „típus” pontnál a legördülő listából!I

– Ezután válassz színt és méretet, majd add meg a szükséges darabszámot!

– Ha befejezted a válogatást, kattints a „KOSÁRBA” gombre!

– Ellenőrzés után küldd el a rendelésedet a rendelés gombra való kattintással!

– Ha ellenőrzéskor valami nem stimmel, (pl.: mennyiség, szín, stb.) a sor végén található „X”-szel törölheted a problémás tételt!

Technológia
Szitanyomás, transzfernyomás, flokkolás

A transzfernyomás a szitanyomáshoz hasonlóan, egy keretre feszített, finom szövésű szitaszöveten létrehozott, festéknyomással végzett nyomtatás, melynek során az emblémát először transzferpapírra nyomjuk, amit aztán üzemi hőprés segítségével vasalunk a termékre.

A pólón vagy egyéb ruházati terméken levő motívumokat vasalni csak kifordított állapotban szabad.

Flokkolásnál a mintát flexfóliából vágjuk ki, amit aztán hőprés segítségével

Szállítás, fizetés, és teljesítés feltétel
A polonium.hu – Webáruházban történt rendeléssel kijelented, hogy elfogadod jelen üzletszabályzatot, tisztában vagy a rendelés menetével. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, ha a vásárló a rendeléshez szükséges adatokat maradéktalanul megadja. Ennek elmulasztásából eredő károkért, téves adatközlésért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az polonium.hu nem vállal felelősséget.

A rendelés napjától (amennyiben munkaidőben adtad le rendelésedet) számítva 3-5 munkanapon belül eljut hozzád a polonium csomag. Ahogy elkészültünk a rendelt termékkel felhívunk, és egyeztetjük az időpontot. Így a vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a jelzett időszakban az áru átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőzően legalább 24 órával visszajelezze, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.

Köteles vagy a kiszállítás időpontjában a termékeket tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

A szállító cég a GLS. Ha azt szeretnéd, hogy az áru a megrendelést követően maximum 5 munkanapon belül megérkezzen, kérünk, hogy mindenképp olyan szállítási címet adj meg, ahol napközben kézbesíteni tudják! Ezek utánvétes csomagok, tehát a futárnak minden esetben készpénzben kell fizetned a rendelt termékekért. Amennyiben a futár nem tudja kézbesíteni a csomagot, értesítőt hagy a címen, amiben információt találsz az áru hollétéről. A szállító cég sikertelen kézbesítés esetén, a következő munkanapon újból megkísérli eljuttatni a csomagot.

A weboldalon található információkat rendszeresen frissítjük, de pontatlanságok, véletlen hibák, elírások előfordulhatnak, melyekért nem tudunk felelősséget vállalni.

A megrendelt termékek árát a kézbesítéskor a futárnak fizeted (utánvét).

A szállítási díj mennyiségtől függetlenül 1000.- Ft, ami téged terhel. 15 darab feletti rendelés esetén(polonium minták) a szállítási költséget átvállaljuk.

A polonium.hu fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a Vásárlási Feltételeket. Az oldal üzemeltetője minden változtatást időben közzétesz a www.polonium.hu weboldalon.

A változtatások a teljesítés alatt levő megrendeléseket nem érinthetik hátrányosan.

Jogérvényesítés
Kérjük kedves vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta-e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat.

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.

Minden, ezen a weboldalon árusított termék kiváló minőségű, melyre garanciát vállalunk. A gondos ellenőrzés ellenére mégis előfordulhat, hogy hibás termék kerül kiszállításra. Ilyen esetben hívj, vagy írj nekünk, hogy orvosolhassuk a problémát. A garanciát csak abban az esetben tudjuk érvényesíteni, ha az átvétel után azonnal jelzed a gondot az info@polonium.hu, email címre küldött levéllel vagy a 0630/647 7678 telefonszámon.

A polonium.hu a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kijavítását vagy kicserélését 15 napon belül elvégezze.

Az elállás joga
A Megrendelő az 17/1999 Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben a polonium .hu köteles a Megrendelő által kifizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Megrendelőt terhelik.

A Kormányrendelet 5. § c) pontja értelmében a felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó.

Egyéb rendelkezések
Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával létrejövő szerződésnek a nyelve magyar, a megkötött szerződéseket a Polonium Bt. nem iktatja, de az visszakereshető. Felhasználó regisztrációjával a szolgáltatást megrendeli, ezzel automatikusan elfogadja Szolgáltató szerződés kötésére vonatkozó ajánlatát. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni. Amennyiben vitás kérdéseiket ilyen módon nem tudják rendezni, úgy alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

Szolgáltató jogosult az Általános Szerződési Feltételek módosítására, melyet közzétesz a www.polonium.huoldalon a frissítés megjelölésével. Felhasználó felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételek változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a szolgáltatás használata az Általános Szerződési Feltételek módosításának elfogadását jelenti. A mindenkor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételek elérhető ahttp://polonium.hu/index.php?content=info internet címen.

Adatkezelési Nyilatkozat
Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a www.polomium.hu weboldalon vásárló vevő a termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

Adatok
A www.polonium.hu webáruházban történő rendelése esetén a vevő olyan adatokat is megadhat, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadóak.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak. A weboldal használata során az Adatkezelő részére tárhely szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a felhasználó Internet használatával kapcsolatos adatok (pl. IP-cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.

Az adatkezelés célja
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, valamint a hírlevél-szolgáltatáshoz kapcsolódó kommunikáció lehetővé tétele a „polonium.hu” rendszerhez.

Hozzájárulás az adatkezeléshez
A felhasználó megrendeléskor kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő (Polonium Bt.) megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.

A felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.